Výroba a aplikace

Přidáváme hodnotu tím, že poskytujeme správné

Chcete hladký a spolehlivý proces aplikace bez zbytečných prodlev. To dává smysl. Proto společnost Fleetshield pomáhá při tomto procesu mnoha společnostem v kolejové dopravě nebo ho přímo celý řídí. Díky více než dvacetiletým zkušenostem s ochranou kolejových materiálů můžeme zajistit správné zacházení s materiálem a aplikaci fólií v souladu s pokyny výrobce. Pokud se vyskytnou problémy, náklady obvykle hradí dodavatel.

„Pro poskytovatele dopravy je hezké, že rozumíme dopadu nečinnosti kolejových vozidel“

Z našich zkušeností vyplývá, že nejlepších výsledků dosáhnete, když společnost Fleetshield doporučí profesionální tým, který aplikaci provede. Můžeme však také posoudit a případně přeškolit i montéry z vaší vlastní sítě. V každém případě si můžete být jisti, že montéři jsou kompetentní, pečliví a pracují s ohledem na bezpečnost. Tím se také minimalizuje riziko problémů, jako je špatná přilnavost nebo poškození povrchu karoserie v důsledku nesprávného použití nožů. To je dobré vědět, že?